Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia: MUDr. Peter Bandura, PhD.

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi. Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/. Denne vykonávame drobné operačné zákroky, indikácie a objednanie pacientov na väčšie operačné výkony na pracovisku jednodňovej chirurgie a chirurgickej kliniky .

Druhy výkonov:
• odstránenie kožných a podkožných patol. útvarov a nádorov (névus, hemangiom, lipom, atherom, keloidné jazvy a iné)
• chirurgické riešenie zarastajúcich nechtov s plast. úpravou necht. lôžka
• extrakcie cudzích telies
• drobné amputačné výkony a plastiky