Upozornenie pre pacientov podozrivých na Covid-19

Upozornenie pre pacientov podozrivých na Covid-19

Pacienti podozriví na COVID-19 nemôžu byť ošetrení ambulantne v našom zariadení. Takíto pacienti musia byť ošetrení vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou Prešov, kde sú na to epidemiologicky vybavení. Pred vstupom do ambulancie je každý pacient povinný pravdivo vyplniť Čestné prehlásenie pacienta.

Čo je to akupunktúra a komu môže pomôcť

Čo je to akupunktúra a komu môže pomôcť

Akupunktúra je takmer päťtisícročná čínska liečebná metóda, ktorá ovplyvňuje človeka ako celok, nielen jeho chorobu. Lieči sa ňou viac ako tretina ľudstva na celej zemeguli. Vo väčšine prípadov je vhodné, ak sa akupunktúra vykonáva ako súčasť komplexnej liečby, vo svete známej ako „integratívna medicína“, t.j. kombinácia západnej medicíny a tradičnej čínskej medicíny, teda akupunktúry.

Ambulancia akupunktúry

Ambulancia akupunktúry

Akupunktúra usmerňuje správny kolobeh životnej energie čchi a tým navodzuje rovnováhu princípov jin jang. Ide o fyziologickú liečbu, ktorá dokáže regulovať a usmerniť životné procesy a zvýšiť odolnosť a obranyschopnosť organizmu. Priaznivo liečebne pôsobí pri funkčných ochoreniach, alergiách, bolestivých a zápalových stavoch rôzneho pôvodu.