Náš tím

MUDr. Peter Bandura, PhD.

MUDr. Peter Bandura, PhD.

Hlavný lekár zdravotníckeho zariadenia AKU CHIR, s.r.o.

Vyštudoval medicínu na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vyše tridsať rokov pôsobil ako chirurg v nemocnici v Prešove a Tunise a neskôr na súkromnej chirurgickej ambulancii, absolvoval viaceré stáže vo Francúzsku. Bol zakladateľom Slovenskej laparoskopickej spoločnosti. Posledné roky sa venuje okrem ambulantnej chirurgii otázkam bezpečnosti pacientov a možnostiam integratívnej medicíny v našich podmienkach. Absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite sv. Alžbety v Bratislave so zameraním svojej vedeckej práce na bezpečnosť pacientov. Absolvoval štúdium tradičnej orientálnej medicíny a vietnamskej medicíny na francúzskom inštitúte „École de médecines traditionnelles orientales“. V roku 2017 na lekárskej fakulte Univerzity Komenského získal v poradí tretiu atestáciu, a to z akupunktúry.

2019: študijný pobyt TČM v Číne
Advanced training in TCM China 2019 Čína štúdium akupunktúry

Diplomy a certifikáty:
Certifikát štúdium Čína 2019

diplom-atestacia-akupunktura

PhD-diplom

Praktické skúšky HoChiMinh VietnamEMTO certifikát vietnamská medicína

atestacia-chirurgiaatestacia-chirurgia

Sestry:

Mgr. Monika Fečová

Bc. Denisa Harčariková