Upozornenie pre pacientov podozrivých na Covid-19

Upozornenie pre pacientov podozrivých na COVID-19!!! Pacienti podozriví na COVID-19 nemôžu byť ošetrení ambulantne v našom zariadení. Takíto pacienti musia byť ošetrení vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou Prešov, kde sú na to epidemiologicky vybavení. Pred vstupom do ambulancie je každý pacient povinný pravdivo vyplniť Čestné prehlásenie pacienta.