Cenník

Akupunktúra: 20,- EUR

Jedno sedenie akupunktúry v trvaní 30 min.

Potvrdenie pre administratívne potreby: 15,- EUR

Vypracovanie a vydanie potvrdenia, ktoré nesúvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.