Ambulancia akupunktúry

akupunktúra
Akupunktúra je súčasťou systému tradičnej čínskej medicíny (TČM), je jednou z najstarších liečebných metód, ktorú dnes používa viac než jedna tretina ľudstva. Jej základ vychádza z taoistickej filozofie o pôsobení princípu TAO a jeho dvoch zložiek „jang“ a „jin“. Princíp „jang“ – veľmi zjednodušene predstavuje všetko aktívne, kým princíp „jin“ – predstvuje všetko pasívne. Harmónia zložiek „jang“ a „jin“ tvorí jednotu u človeka a je prejavom zdravia. Ak vznikne prevaha jangu, dochádza aj k oslabeniu jinu, a opačne, pričom dochádza k poruche kolobehu životnej energie „čchi“ a následne aj k chorobe. Energia čchi prúdi v tele systémom dráh, ktoré tvoria spojnice presne určených bodov akupunktúry. Body sú spojené s vnútornými orgánmi, a pri poruche orgánu, alebo jeho funkcie sa body aktivizujú a stávajú citlivými na tlak. Ich podráždením možno pôsobiť liečebne na príslušný orgán a tým aj na celý organizmus. 

Akupunktúra usmerňuje správny kolobeh životnej energie čchi a tým navodzuje rovnováhu princípov jin jang. Ide o fyziologickú liečbu, ktorá dokáže regulovať a usmerniť životné procesy a zvýšiť odolnosť a obranyschopnosť organizmu. Priaznivo liečebne pôsobí pri funkčných ochoreniach, alergiách, bolestivých a zápalových stavoch rôzneho pôvodu. Akupunktúra je súčasťou holistickej – celostnej medicíny, ovplyvňuje teda ľudský organizmus ako celok v jednote tela i duše. Na rozdiel od farmakologickej liečby (lieky v zmysle klasickej západnej medicíny) nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky a s výnimkou stavov, kde je akupunktúra kontraindikovaná, sa netreba obávať žiadnych komplikácii. Je potrebné aby bola akupunktúra vykonávaná po vykonaní diagnostiky v zmysle tradičnej čínskej medicíny, a po vylúčení ochorení, ktoré nevyhnutne spadajú pod akútnu nevyhnutnú liečbu v zmysle západnej medicíny. Nie je žiadúca, aby boli zanedbávané diagnostické a liečebné možnosti západnej medicíny. Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho odstráneniu a k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších ochorení svojím protibolestivým, protizápalovým, posilňujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením tvorí dôležitú súčasť komplexnej liečebnej starostlivosti

Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe asi u 350 rôznych ochorení. K najdôležitejším patria:
– Bolesti každého druhu: bolesti hlavy, zubov, tváre, chrbtice, kĺbov končatín, migrény, neuralgia trojklanného nervu 
– Funkčné a psychosomatické ochorenia: vredová choroba žalúdka a dvanástnika, dyskinézy žlčníka a žlčových ciest, arteriálna hypertenzia v I. a II. štádiu, impotencia, frigidita, bolestivá menštruácia, poruchy menštruačného cyklu, primárna sterilita, klimakterické ťažkosti, zvýšená únavnosť, celková telesná slabosť a malátnosť, managerská choroba
– Ochorenia vzniknuté v dôsledku oslabenej imunity: chronické zápaly a infekcie (dýchacie cesty, urogenitálny systém, akné, plesňové ochorenia) a iné. 
– Alergie: astma, senná nádcha, atopický ekzém 
– Vazoneurózy – funkčné poruchy prekrvenia končatín: (Raynaudov syndróm), zmena priepustnosti ciev v štruktúrach vnútorného ucha (Meniérova choroba) 
– Neurologické ochorenia: tiky a spazmy tváre, periférna paréza tvárového nervu, neuralgia trojklanného nervu, bolesti pri spasticite po náhlej cievnej mozgovej príhode 
– Ochorenia pohybového aparátu (funkčné aj štrukturálne): vertebrogénne ochorenia, bolesti kĺbov končatín, bolestivé svalové spazmy – kŕče 
– Psychické ochorenia: chronická nespavosť, neurózy, depresie, emočná vyčerpanosť, syndróm vyhorenia 
– Stavy závislosti na alkohole, nikotíne a iných drogách. Liečba nadváhy a obezity.

Akupunktúra má aj výrazné preventívne pôsobenie. Toto je v súčasnosti čím ďalej tým viac dôležité, keď sa zdravie stáva dôležitou hodnotou, a preto predchádzanie ochoreniu je jednoduchšie, rozumnejšie aj lacnejšie, ako jeho vlastná liečba či liečba komplikácií.
Na diagnostiku používame dotazníkové metódy tradičnej čínskej medicíny, pulzovú diagnostiku, diagnostiku z jazyka. Jedinečnou diagnostickou metódou vykonávanou u nás je EAV vyšetrenie s cielenou liečbou. Pri liečbe okrem tradičnej akupunktúry využívame laseropunktúru, moxibusciu a fytoterapiu. Pri liečbe chronických bolestí chrbtice a pohybového aparátu a na liečbu bolestivých poúrazových stavov využívame ako certifikované pracovisko liečebnú metódu aj aplikáciu biodermálnych nití.
V súlade s platnou novelou liečebného poriadku sa výkony v akupunktúre a TČM vykonávajú na základe priamej platby podľa platného ponukového cenníka. T.j. akupunktúra na Slovensku nie je hradená zo zdravotného poistenia a je v plnej miere hradená pacientom.

EAV – elektroakupunktúra podľa Dr. Volla je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie pri ktorom sa zo špeciálnych merných elektroakupunktúrnych bodov na povrchu ľudského tela snímajú bioenergetické potenciály vnútorných orgánov s ktorými sú merné body spojené. Meraním zistené odchýlky regulačných procesov od normy lekárovi umožnia odhaliť poruchy daných orgánov a orgánových systémov, a tým určiť správnu diagnózu. Táto metodika má veľký význam predovšetkým z hľadiska prevencie, pretože sa tak zistia mnohé ochorenia ešte v latentnom či driemajúcom štádiu , ktoré sa ešte navonok neprejavili ( ale pacient ich už pociťuje) a konvenčnou diagnostikou tu nemožno ešte zistiť odchýlku od normy. Preto včasným zásahom vďaka prevencii môžeme predísť vypuknutiu choroby. Kontrolné EAV meranie poskytuje lekárovi dôležitú spätnú väzbu a informuje ho o priebehu a o úspešnosti doposiaľ vykonávanej liečby.

Indikácie, pre ktoré je akupunktúra potvrdená efektívna metóda liečby:

Alergie – zmiernenie priebehu reakcie až vymiznutie symptómov
Akútne bolesti pohybového aparátu – ustúpenie bolestí kolien, kĺbov
Bolesti hlavy a migrény – zmiernenie priebehu ale aj úplné ustúpenie bolesti
Bolesti chrbtice – úprava blokády a utíšenie bolesti
Cievne príhody – zlepšenie mobilizácie
Funkčná sterilita – podpora pri liečbe
Chronické bolesti pohybového aparátu ako zamrznuté rameno alebo bolesti krížovej časti chrbtice – zlepšenie pohyblivosti a zmiernenie bolesti
Imunita – podpora pri poruchách
Klimakterické ťažkosti – zmiernenie priebehu až vymiznutie symptómov
Menštruácia – tlmenie bolestivosti a podpora pravidelnosti cyklu
Nespavosť – zmiernenie až vymiznutie ťažkostí
Onkologické ochorenia – podpora pri nežiaducich účinkoch chemo a rádioterapie
Poúrazové stavy – urýchlenie regenerácie a rekonvalescencie
Poruchy pozornosti, únava a nesústredenosť – zlepšenie celkovej pozornosti a psychického stavu
Psychické a telesné napätie – uvoľnenie napätia a navodenie relaxácie
Starnutie pokožky a s vekom súvisiace zmeny – anti-aging efekt terapie
Stres – odbúranie napätia a podpora relaxácie
Tráviace poruchy – zmiernenie priebehu až vymiznutie ťažkostí
Úzkosť – utíšenie ťažkostí a uvoľnenie napätia
• Vyčerpanie – podpora relaxácie a energizácia organizmu
Zranenia a zvýšenie výkonnosti (športovci) – urýchlenie regenerácie a rekondičná príprava