Objednávka na ošetrenie na chirurgickej ambulancii / rezervácia termínu ošetrenia

Objednať sa na ošetrenie môžete vyplnením tohto on-line formulára alebo zapísaním sa do poradovníka v čakárni ambulancie.

Pri vypĺňaní on-line formulára zvoľte požadovaný dátum a voľný termín, vyplňte svoje meno, e-mail a mobilné telefónne číslo. Po odoslaní formulára obdržíte potvrdzujúci e-mail a SMS s prideleným poradovým číslom pod ktorým Vás zavoláme do našej ambulancie.

Upozorňujeme Vás, že čas rezervácie je približný. Do ambulancie Vás budeme volať ihneď, ako to bude možné pod poradovým číslom uvedeným v potvrdzujúcom e-maili a SMS-ke. Rezervácia termínu vyšetrenia pomocou tohto on-line systému je bezplatná. 

Dočasné opatrenia pre COVID-19: Upozornenie pre pacientov podozrivých pre COVID-19!!! Pacienti podozriví na COVID-19 nemôžu byť ošetrení ambulantne v našom zariadení. Takíto pacienti musia byť ošetrení vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou Prešov, kde sú na to epidemiologicky vybavení. Pred vstupom do ambulancie je každý pacient povinný pravdivo vyplniť Čestné prehlásenie pacienta.

Upozorňujeme, že stále platí povinnosť nosiť respirátor v zdravotníckom zariadení.